Happy Sailor kwartaalmagazine voor alle watersporters

Henk de Velde :

"Ik zat 44 uur vastgebonden aan het roer!"

Lees meer in Happy Sailor Magazine editie: vaarseizoen 2014
Kings of the North, 2022
Happy Sailor kwartaalmagazine voor de watersport

Disclaimer

De website van Happy Sailor is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Happy Sailor besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Toch kan het voorkomen dat er onjuistheden vermeld staan op deze site. Happy Sailor is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of veroudering van de gegevens op deze website. Problemen, verminkingen en vertragingen, die inherent zijn aan het verspreiden van informatie langs elektronische weg kunnen eveneens voorkomen. Happy Sailor garandeert geen foutloze werking van de site en is derhalve niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een van de hiervoor genoemde of daarmede verband houdende oorzaken.

Het citeren, doorlinken en doorposten van artikelen op deze website is toegestaan mits deze zijn voorzien van een bronvermelding.