Happy Sailor kwartaalmagazine voor alle watersporters

Henk de Velde :

"Ik zat 44 uur vastgebonden aan het roer!"

Lees meer in Happy Sailor Magazine editie: vaarseizoen 2014
Kings of the North, 2023
Happy Sailor kwartaalmagazine voor de watersport
Met PEK en VEREN naar Den Haag!

Met PEK en VEREN naar Den Haag!

Woensdag 12 maart 2014

Happy Sailor is een magazine voor en over watersport.... Den Haag is niet echt een watersportgebied dus waarom gaan we met Pek en Veren naar Den Haag toe? Dat kan natuurlijk maar één ding betekenen: er wordt weer eens een slechte maatregel bedacht door de regenten in de Tweede Kamer..... En laat dat nu precies het geval zijn!

 

Het vaarwater wordt bedreigd, KIELHALEN die SCHELMEN uit Den Haag!

 

Wat is er aan de hand? In al hun onmetelijke dwaasheid hebben de Tweede Kamer leden bedacht dat o.a. het onderhoud van de vaarwegen gedecentraliseerd moet worden. Ergo: het wordt voortaan aan de provincies overgelaten.... je weet wel die bestuurslagen die vooral NIET met elkaar kunnen samenwerken. Verder dient er natuurlijk bezuinigd te worden (de 11 miljard voor de Oekraïne moeten immers ergens vandaan komen). Door de bezuinigingen en decentralisatie zullen naar alle waarschijnlijkheid bruggen en sluizen minder vaak bediend worden, zal het onderhoud verslechteren en treedt er een versnippering van de vaargebieden op. Hoe handig is dat? Nou helemaal niet dus..... echt een dikke NOT!

 

Maar ja, een slecht plan heeft nog nooit een Minister of beleidsbepaler doen besluiten het NIET ten uitvoer te brengen!

 

Het Nederlands Watersportverbond is hier gelukkig op tegen. De directeur, Maurice Leeser, laat weten zich ernstige zorgen te maken over niet alleen hetgeen hier boven al vermeld staat maar ook over het verhogen van vaargelden en het afsluiten van gebieden voor de recreatievaart. Daar waar men de afgelopen jaren gewerkt heeft aan een prachtig goed onderhouden toervaartnetwerk (het beste ter wereld) in Nederland, daar dreigt dit alles nu verloren te gaan door slecht beleid uit.... Den Haag. Weet je wat men vroeger deed met een slechte bestuurder, lees stuurman, die kielhaalde je. Even een touwtje om de middel en hup... onder het schip door. Dan is het hebben van een kimkieler natuurlijk een pré!!!!!

 

Eigenlijk ook weer te zot voor woorden om een dergelijk besluit te nemen in de Tweede Kamer. Het is algemeen bekend dat de watersportsector op jaarbasis miljarden oplevert voor 's lands economie. Waarom dan voor slechts een aantal miljoenen gaan bezuinigen. Je bezuinigt 10 euro om vervolgens 100 euro te verliezen. Dat is niet slim.... en daarom willen ze dat in Den Haag maar al te graag doorvoeren. Niet slimme plannen, daar houdt de regent van. Nu gaat het Watersportverbond samen met het NOC/NSF (die de sporters onder de watersporters vertegenwoordigen) naar Den Haag toe....helaas zonder Pek en Veren maar met een petitie die toch vooral de onzaligheid van dit plan moet onderstrepen en benadrukken.

 

Wanneer wij ons allen als WATERSPORTERS verenigen en die petitie massaal ondetekenen (het zijn er nu nog maar 337.... herstel 338 want wij hebben zojuist ook getekend) dan staat ons Watersportverbond ook een stuk sterker. Tekenen dus. En..... mochten de regenten niet luisteren..... dan halen we alsnog de Pek en Veren erbij!

 

Tekenen kan hier: http://www.petities24.com/behoud_het_toervaartnet

 

Meer over het Watersportverbond en deze actie vind je hier: http://www.watersportverbond.nl

 

 

 

 

foto Happy Sailor Magazine, mag gedeeld worden onder bronvermelding