Happy Sailor kwartaalmagazine voor alle watersporters

Henk de Velde :

"Ik zat 44 uur vastgebonden aan het roer!"

Lees meer in Happy Sailor Magazine editie: vaarseizoen 2014
Kings of the North, 2023
Happy Sailor kwartaalmagazine voor de watersport
Geen sluisgeld meer in Muiden

Geen sluisgeld meer in Muiden

Woensdag 3 april 2013

Wie zuidwaarts af wil zakken naar bijvoorbeeld de Loosdrechtse plassen (of andersom noordwaarts) heeft de keuze tussen de Vecht of het Amsterdams-Rijnkanaal. De Vecht is mooi, veilig en rustig vergeleken met het commerciële Amsterdams-Rijnkanaal maar door het kronkelige karakter van de Vecht is het niet de snelste route. Doorslaggevend argument om niet via de Vecht te gaan was de sluis bij Muiden. Men verkoos op hoop van zegen zichzelf te begeven tussen de snelheidsduivels van de beroepsvaart op het Amsterdams-Rijnkanaal, omdat sluizen in Muiden om en nabij € 4,50 tot € 8,50 (afhankelijk van de lengte) per boot kostte. Gelukkig nu niet meer. 

 

Het innen van het sluisgeld scheen niet op te wegen tegen de kosten van het innen, alsmede om mensen meer de Vecht op te krijgen is het sluisgeld van De Groote Zeesluis te Muiden afgeschaft. Zo besloot waterschap Amstel, Gooi en Vecht op verzoek van de HISWA en het Watersportverbond. In toerisme is al geïnvesteerd in de Vecht in de vorm van aanmeerplaatsen en er liggen nog vele plannen op tafel.

 

Sinds de 17e eeuw!

 

De sluis werd gebouwd in 1672. De Franse Roel van Velzen van toen Napoleon Bonaparte heeft persoonlijk deze sluis nog bezocht in 1811 naar aanleiding van zijn bewondering voor de Neerlandsche waterwerken. In 2005 is de sluis grondig gerenoveerd en gerestaureerd. Nu is ze gratis dus is er geen reden meer om op het Amsterdams-Rijnkanaal rond te dobberen. De Vecht is wel zo leuk en een stuk veiliger.

 

Foto : Google + Aerodata International Surveys